Hoppa till innehåll
Hem » Gråhägern

Gråhägern

Häger på väg till boet med en gren i näbben


Gråhägern bygger ofta sina bon högt uppe i ett träd i närheten av vatten som insjöar eller kärr, men ibland kan det även duga med lägre buskar i vassen. Den häckar i stora kolonier som kan uppgå till mellan 50–100 par. Bona är glest byggda av grenar och kvistar med gräs och hår på ovansidan.

Hägerkoloni

Hägerkoloni med flera bon i ett stort träd

Hägern äter gärna fisk, grodor, vatteninsekter, maskar och ibland även sorkar och möss. En och annan sjöfågelunge kan också slinka ner. Häger är en ganska stor fågel. Den är cirka en meter hög och med en vingbredd på upp till två meter.

Den är grå på ovansidan och vit under. Halsen, benen och den grova näbben är lång och den har långa svarta hängande huvudtofsar. I flykten håller den ofta halsen indragen. Den förekommer rikligt i södra och mellersta landet. Den svenska populationen har ökat under senare år och antalet par beräknas idag till över 5 000. 

Övervintrade hägrar

Under hösten flyttar inte hägern längre söderut än att den kan hitta öppet vatten. Under strängare vintrar kan den flytta ner till Danmark, Holland eller Belgien och en del kan även flytta så långt som till Sydspanien eller Nordafrika. Den återkommer när isarna börjar spricka upp på våren. Några individer övervintrar i södra delen av landet där det är öppet vatten eller på platser där de blir utfodrade. Råstasjön i Solna, utanför Stockholm, är en sådan plats där hägern blir utfodrad under vintern av Solna stad.

Dela det här: