Hoppa till innehåll

Brunbjörnen

Björn vid ett träd i skogen

Ett möte med den finska björnen

Området!

Området jag kommer att presentera kallas för Wild Brown Bear och ligger vid Kuhmo i östra Finland, nära Vartius gränsstation mot Ryssland. Det är i särklass en av de bästa platserna för björn- och järvskådning samt fotografering av dessa vackra djur. Upplevelsen att kunna beskåda djuren i vilt tillstånd är magisk. 

Här i området finns ca 25 olika gömslen som är utspridda på ett stort skogsområde. Det möjliggör val av olika miljöer och upplevelser vid varje tillfälle! Allt under rådgivning av en erfaren guide.

En kartbild som visar placering av samtliga gömslen i området-

Gömsleområdet består av bl.a. tre sjöar, skogsbryn och glest beväxta myrar. Det finns även större ytor av öppen mark med frodig vegetation. Dessutom finns där gömslen i fina skogsmiljöer som ger en helt annan känsla i upplevelse och bild.

Mycket viktigt är att miljöerna är oförstörda och har vacker omgivning som är avgörande för både upplevelse och bildresultat!

Normalt ses rovdjuren under varje pass och ofta helt nära gömslena! Här finns också möjligheten att se varg. Verksamheten med björngömslen har bedrivits på platsen sedan 1999. Tilläggas kan att det också är totalt jaktförbud året runt i området som är privat.

Boendet

Vi bor på Wild Brown Bear lodge som ligger på privat mark som även innefattar hela gömsleområdet. Här har vi rum med vandrarhemstandard, matsal, samt ett auditorium för föredrag. Dessutom finns klassisk finsk rökbastu och en sjö intill för dem som önskar ta ett dopp. 

Lodge för gäster att vistas i mellan passen

​Gömslet

Över natten stannar vi i gömslena som har enkla våningssängar. Gömslena ligger på gångavstånd från lodgen och de flesta är gjorda för två personer. All mat ingår med frukost och middag, samt fika under dagen. Dessutom ingår matsäck med till gömslet.

Gömslena, som är konstruerade av trä och plywood, har ofta två objektivgluggar till varje fotograf. Där finns en enkel våningssäng med sovsäckar för övernattning. Varje gömsle har också ett högt luftrör monterat på taket så att mycket av människodoften vädras bort av det självdrag som uppstår.

Det flesta av gömslena är för två personer, med det finns ett par singelgömslen och några större gömslen. Dessa är utplacerade över ett större område och några ligger enskilt.

Gömslena har olika riktningar, vilket möjliggör val av med- eller motljus. Man kan även välja sjö som för- eller bakgrund.

En mycket stor fördel är att här på gömsleområdet finns normalt få måsfåglar, något som annars kan blir störande i bilderna.

Björnhona med fyra ungar vid sjökant

Björnen

Det är vanligt med nära möten med rovdjuren från gömslena i fint ljus och i oförstörda vackra varierande taiga-miljöer. Björnen är ändå vanligast och med flera olika individer med intressant dynamik och beteenden mellan individerna. Järv ses ofta här, många gånger på nära fotoavstånd. Vargar hörs eller ses också tillfälligt.

De björnar som rör sig i området är mycket väl medvetna om vår närvaro. Dessa är inmatade och kommer till platsen regelbundet för att hitta mat. Björnen kan röra sig alldeles intill gömslet och även titta in i våra kameraobjektiv. Då björnen inte känner något hot är det ett samspel som fungerar. Men visst kan det kännas lite väl spännande ibland då man hör björnens flåsande bara några meter utanför gömslet!

Ett stort björnhuvud tittar in mot betraktaren

Lite fakta om brunbjörnen

En vuxen brunbjörnshane kan väga omkring 300 kg och kan bli över 2,5 meter lång då den reser sig på bakbenen. Den skandinaviska björnen är en allätare som övervägande äter vegetabilier. Under vår och sommar består födan ofta av rötter, gräs och örter. När bären mognar framåt eftersommaren blir det den viktigaste födan som också ger överskott i form av fettreserver inför vinterns ide. Av animalisk föda är kadaver och myror viktiga, framförallt under vår och försommaren, men den kan även fälla stora djur som fullvuxna älgar. Men oftast blir födan från växtriket och småkryp.

Björnarna lever mestadels ensamma utom under parningsperioden då hanen kan gå med honan under ett par veckor. Honan föder sina ungar i idet omkring januari-februari. Under idet äter björnen ingenting.

Skandinaviska brunbjörnar hör till de fredligaste i världen och det är en mycket liten risk att bli attackerad av björn. Trots detta, och trots att chansen att möta en björn är mycket liten, är många människor rädda för björnen. Sanningen är den att björnen är mycket skygg för människan och drar sig undan så fort den känner vittring.

Fotografering

Här blir det normalt många fototillfällen i bra ljus och på varierande avstånd från alldeles intill gömslena upp till mellan 30-50 meter, då man kan få mycket fina bilder och upplevelser av rovdjuren. Djuren lockas till området med s.k. åtlar och då passar vi fotografer på att fota. En åtel är föda som placerats ut till förmån för djuren

Då man sitter i björngömslena och väntar på de stora rovdjuren blir det ofta fotomöjligheter på andra djur som t.ex. fåglar, i synnerhet under våren.


Naturupplevelsen

Själva naturupplevelsen är viktig. Man brukar tala om fotoupplevelse där starka naturupplevelser fås, samtidigt som fina fotomöjligheter ges.

Ett omfattande arbete läggs ned för att kunna leverera detta där djuren ofta ses på nära håll och miljöerna är oförstörda, vackra och varierade. 

Djuren ska visa naturliga beteenden och interaktioner mm. Det ska vara en vildmarksupplevelse som känns in i ryggraden! Det brukar kallas för ”björnfrossa”.

Kommentera gärna inlägget

Din e-postadress kommer inte publiceras.