Hoppa till innehåll
Hem » Örnen

Örnen

Kungsörn som breder ut sina vingar


Örnar är ett samlingsnamn för en grupp större rovfåglar inom familjen hökartade rovfåglar. De karaktärer som gjort att man sammanfört dessa rovfåglar är främst deras storlek. Utöver detta brukar de vara lång- och bredvingade och ha spretande vingpennor. De har en mycket kraftig näbb, deras ben är befjädrade och de har mycket kraftiga klor. Arterna är långlivade och blir könsmogna sent, först efter flera år, och därför är deras reproduktion långsam och populationer av örnar är därmed sårbara för yttre påverkan. Många av arterna bygger stora bon som används år efter år. Som hos många rovfåglar är honan något större än hanen.

Kungsörnen

En kungsörn väger mellan 3-6 kg. och har ett vingspann på ca två meter. Kungsörnen är något mindre än havsörnen. Den har långsmala vingar och en längre stjärt. Om den ses rakt underifrån kan man också lägga märke till att vingarna smalnar av in mot kroppen och vid handpennorna, som också är kortare än havsörnens.

Kännetecken: Kroppen är mörkbrun med gyllenbrun hjässa och nacke. Vingarna är mörkbruna eller svartbruna. Vingarna hos äldre fåglar är oftast fläckade med ljusare gråbruna fält och hos de yngre med stora fält av vitt. Stjärten är hos de äldre brungrå med mörkare fläckar och band. Hos de yngre fåglarna är stjärten vit med ett svart ändband. Näbben är mörk med gul vaxhud vid roten.

Till skillnad från havsörnen når fjäderdräkten ända ner till tårna. Flera övergångsdräkter förekommer mellan ung och gammal fågel.

Havsörnen

Havsörn som precis ska fånga en fisk

Sveriges största rovfågel. Den väger mellan 4-7 kg. och har ett vingspann på ca 2,5 meter.

Kännetecken: Näbben är mycket grov. Gamla fåglar är enhetligt brunfärgade med övervägande vit stjärt och gul näbb. De stora vingarna är mer rektangulära är kungsörnens och vingpennorna är längre. Hals och huvud är något ljusare. Då havsörnen ofta fångar fisk i flykten, slutar fjäderdräkten högre upp på benen än hos kungsörnen.

Ungfågelns huvud och hals är mörkt bruna. Kroppen är spräcklig i mörkbrunt och ljusbrunt samt vitfläckig på bröstet. Stjärten hos ungfågeln är mörk med ljusa inslag och näbben är mörk. Mellan ungfågel och gammal fågel förekommer flera övergångsdräkter.

Ett havsörnsbo väger oftast flera hundra kilo, ibland över ett ton. Favoritträdet är tall men det kan också gå bra med gran, asp, ek och andra grovgreniga träd. I reviret måste det finnas goda fiskevatten och jaktmarker. Men själva boplatsen kan ligga ganska långt från vatten.

Dela det här: