Hoppa till innehåll

Flygfoto

Stockholm-Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats, belägen i Sigtuna kommun i Stockholms län. Driftbolaget Swedavia marknadsför flygplatsen vid namnet Stockholm Arlanda Airport. 

Mer än 26 miljoner passagerare reser till eller från flygplatsen per år. Drygt 230 000 starter och landningar genomförs per år.

Byggandet av Arlanda föregicks av många års utredningar där många olika förslag till placering figurerade. Redan 1943 tillsattes en utredning för att undersöka möjligheten att komplettera Bromma flygplats som hade invigts 1936. 

Flygplan på väg att landa

Anledningen till detta var planer på att inrätta flyglinjer till Nordamerika. Brommas banor var nämligen för korta för de nya långdistansflygplanen. Utredningen – som kom att kallas 1944 års flygplatsutredning – skulle undersöka alternativa lägen för ett ”Atlantflygfält”.